Kompanija VMN Krstić d.o.o osnovana je 1991. godine i nalazi se u 100%-nom privatnom vlasništvu.

Osnovni ciljevi kojima se vodimo su:

  • razvoj,
  • inovacije, 
  • konstantno usavršavanje usluga preduzeća, a sve u cilju politike kvaliteta na polju zadovoljavanja krajnjeg korisnika.
VMN Krstić

Kompanija VMN Krstić d.o.o

Kroz politiku razvoja i konstantan rast, preduzeće je proširilo svoju delatnost u domenu projektovanja i izgradnje pre svega industrijskih montažnih objekata primenjujući najsavremenije materijale.

Poznajemo sistem montažne gradnje i koristimo sva stečena znanja i zavidno iskustvo uz neprekidno unapređivanje kvaliteta proizvoda i usluga. Preduzeće poseduje sopstveni tehnički biro za projektovanje i razradu čeličnih konstrukcija i fasadnih i krovnih obloga od sendvič panela. Bez obzira da li posedujete ili ne posedujete projektnu dokumentaciju vašeg budućeg objekta, stručnost i motivacija zaposlenih u našem preduzeću su garant kvalitetne i brze gradnje.

Preduzeće sarađuje sa velikim brojem projektnih biroa, građevinskih firmi i u mogućnosti je da po vašem zahtevu izvede kompletne radove na objektu po principu – od ideje do realizacije.


Ukoliko želite detaljnije da se informišete o našoj kompaniji, kontaktirajte nas.