PODACI O KOMPANIJI


Pun naziv firme: “V.M.N. Krstić” d.o.o.


Godina osnivanja: 1991


Direktor: Zoran Krstić


Ulica i broj: Istočna obilaznica 4


Mesto: Bivolje


Grad: 37201 Kruševac, Srbija


PIB: 100314145


Matični broj: 07655053


Obveznik PDV: Da


Broj potvrde: 113100073


Naziv banke: Unicredit Bank


Broj tekućeg računa: 170-30030113000-68


Registarski broj: 05207655053


Šifra delatnosti: 4690


Telefon: +381 65/ 660-44-17


Sajt: vmnkrstic.com


Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas.
VMN Krstić

Kompanija VMN Krstić